Grafik Zajęć

Harmonogram 2021-22 SWIM STARS

Pamiętaj aby najpierw wybrać basen, który Cię interesuje.

Poziom Początkujący 1 (PP1) – kolor Niebieski

Grupy zaczynające swoją przygodę z pływaniem. Celem zajęć jest przede wszystkim oswojenie dzieci z wodą, po przez różnego rodzaju zabawy oraz nauka prawidłowej pracy nóg do kraula – pływając na brzuchu i plecach. Ćwiczenia odbywają się głównie na matach zaprojektowanych i wyprodukowanych dla naszej szkółki, których zadaniem jest ułatwienie uczenia się prawidłowej pracy nóg oraz zapewnienie bezpieczeństwa dla najmłodszych uczestników zajęć. Zabawy z nurkowaniem oraz bezpiecznym skakaniem do wody. Instruktorzy prowadzą zajęcia przebywając razem z dziećmi w wodzie.
4-5 lat
30 min

Poziom Początkujący 2 (PP2) – zielony

Grupy początkujące – kontynuujące swoją przygodę z pływaniem. Od uczestników tych grup wymagamy oswojenia z wodą, prawidłowej pracy nóg do stylu kraulowego oraz swobodnego poruszania się w wodzie z przynajmniej tzw. makaronem. Celem zajęć jest wzmacnianie i doskonalenie pracy nóg na brzuchu oraz plecach. Opanowanie pływania z deską z zanurzoną głową oraz swobodne pływanie na plecach również z deską. Warunkiem przejścia na następny poziom będzie pływanie tzw. strzałką oraz na plecach bez deski (przynajmniej kilka metrów).
5-6 lat
30 min

Poziom Początkujący Grzbiet 1 (PPG1) – żółty

Grupy rozpoczynające przygodę z tzw. stylem Grzbietowym. Od uczestników tych grup wymagamy umiejętności na Poziomie Początkującym 2 (PP2). Celem zajęć jest nauka prawidłowej pracy rąk do stylu Grzbietowego, wzmacnianie nóg oraz osiągnięcie swobodnego pływania. Priorytetowym zadaniem jest pływanie bez deski na brzuchu i plecach. Warunkiem przejścia na następny poziom jest pływanie tzw. „dokładanki” do stylu grzbietowego z deską.
6-7 lat
30 min

Poziom Pływający Grzbietem 2 ( PPG2) – Jasno Niebieski

Grupy doskonalące pływanie stylem Grzbietowym. Celem zajęć jest opanowanie swobodnego, poprawnego technicznie pływania stylem Grzbietowym bez deski. W czasie zajęć jest dużo ćwiczeń koordynacyjnych ułatwiających doskonalenie stylu grzbietowego oraz ćwiczenia wzmacniające ramiona. Rozpoczynamy ćwiczenia przygotowujące do opanowania stylu kraulowego. W tych grupach jest już obowiązkowe poprawne poruszanie się w wodzie zarówno na plecach jak i na brzuchu bez pomocy deski itp. Warunkiem przejścia do następnej grupy jest swobodne pływanie stylem Grzbietowym oraz podstawy stylu kraulowego.
7-8 lat
30 min

Poziom Początkujący Kraul 1 (PPK1) – Różowy

Grupy z opanowanym stylem Grzbietowym – ćwiczenia zaawansowane do stylu Grzbietowego + podtrzymanie umiejętności. W czasie zajęć wprowadzamy ćwiczenia ułatwiające naukę pływania stylem kraulowym – dużo ćwiczeń tzw. dokładanką do stylu kraulowego. Naukę rozpoczynamy od ćwiczeń wprowadzających do prawidłowego oddychania w stylu kraulowym, przy tych ćwiczeniach wzmacniamy i zwiększamy wytrzymałość nóg do kraula. Najważniejszym celem dla grup na tym poziomie jest nauczenie się prawidłowego oddychania oraz opanowanie prawidłowej pracy rąk i nóg do stylu Kraulowego – nie wymagane jest jeszcze poprawne oddychanie połączone z pracą rąk i nóg. Warunkiem przejścia na następny poziom jest poprawne oddychanie bez pracy rąk i nóg oraz pływanie tzw. dokładanką do stylu kraulowego z głową zanurzoną – ćwiczenia z deską.
8-9 lat
30 lub 45 min

Poziom Pływający Kraul 2 (PPK2) – Szary

Grupy doskonaląca styl Kraulowy, trudniejsze technicznie – wymagające wypracowanej siły fizycznej oraz koordynacji ruchowej. W czasie zajęć skupiamy się na ćwiczeniach pomagających w opanowaniu prawidłowego oddychania połączonego z prawidłową pracą rąk do stylu kraulowego. Ćwiczenia trudne technicznie mają na celu pomoc w osiągnieciu poprawnego i płynnego pływania stylem kraulowym – może być z deską. Rezultat końcowy tego poziomu – umiejętność popłynięcia pełnym stylem kraulowym bez deski, przynajmniej jednej długości basenu.
9-10 lat
45 min

Poziom Początkujący Żabka (PPZ) – Szary

Grupy o zaawansowanym stylu Kraulowym, którym pozostało zwiększenie wytrzymałości w pływaniu stylem Kraulowym. Na tym poziomie rozpoczynamy przygodę z nauką pływania z tzw. Stylem Klasycznym, a potocznie żabką – styl ten jest uważany za jeden z najbardziej trudnych technicznie stylów. W czasie zajęć na tym poziomie, przewidujemy pootrzymywanie nabytych już umiejętności oraz ciągłe wzmacnianie siły fizycznej i wydolnościowej. Naukę stylu klasycznego rozpoczynamy od nauki prawidłowej pracy nóg do stylu klasycznego, ucząc równolegle prawidłowego oddychania. Często proces potrzebujący dłuższego czasu – praca nóg oraz oddychanie całkowicie różni się od tego uczonego dotychczas przy pozostałych stylach. W następnej kolejności rozpoczynamy naukę prawidłowej pracy rąk do żabki, głównym celem pracy rąk w żabce jest wspieranie prawidłowego oddychania. Na zajęciach będziemy doskonalić koordynację poprawnej pracujący rąk i nóg, czyli płynne pływania pełnym stylem klasycznym. Warunkiem przejścia do następnego poziomu są opanowane 3 podstawowe style pływackie – grzbietowy; kraulowy; klasyczny.
10-11 lat
45 min

Poziom Doskonalenie Pływania (PDP)

Najwyższy poziom pływania w naszej szkółce, na którym będziemy zmierzać do pływania sportowego oraz opanowania Stylu Motylkowego zwanego Delfinem. Na tych zajęciach będzie dużo zadań doskonalących pozostałe opanowane style, wprowadzamy zadania i ćwiczenia które są trudne technicznie i wywodzą się z pływania sportowego. Przy okazji wprowadzamy styl Motylkowy, który jest bardzo wymagające pod każdym względem. Celem tych zajęć jest dużo różnorodnego pływania które ma wpływ min. na potrzymanie umiejętności, wysokiej sprawności fizycznej, utrzymanie prawidłowej budowy ciała oraz wzmacnianie wszystkich ważnych mięśni dla prawidłowej postawy. Poziom ten nie przewiduje wieku maksymalnego, pływamy do momentu aż grupa się rozpadnie.
13 lat +
45 min